Portefølje

SS-invest AS investerer i smartere løsninger og kunnskapsbaserte innovasjoner for økt bærekraftig verdiskaping. Våre investeringer er ikke avgrenset til bestemte bransjer.