NTS ASA

Det helintegrerte havbruksselskapet NTS ASA har en historie fra operasjoner på sjøen som strekker seg helt tilbake til 1879! NTS-gruppen produserer sunn og bærekraftig laks både i Midt-Norge og på Island. Den integrerte verdikjeden strekker seg fra rogn til gane. NTS-gruppen leverer også frakt-, brønnbåt- og service- og dykkertjenester.

NTS-gruppens slagord er Vi utvikler kystens verdier!