InnovArena

InnovArena AS ble stiftet oktober 2016 og er en innovasjonsarena for havbruksrelatert marin næringsklynge – midt i leia med toneangivende næringsaktører, kunnskapsbedrifter, utviklingsaktører og investorer.