PKOM-eiere kjøper ut SS-Invest AS

Ansatteeierne i kommunikasjonsbyrået PKOM AS kjøper tilbake eierposten som SS-Invest AS tidligere ervervet gjennom en rettet emisjon.

SS-Invest AS ble i mai 2017 medeier gjennom en rettet emisjon, som hadde til hensikt å styrke PKOMs utviklingskapasitet. I løpet av drøyt halvannet år, har PKOM AS økt bemanningen fra tre til fem og gitt stadig flere bedrifter på kysten tilgang til profesjonelle, strategiske kommunikasjonstjenester.

Nå kjøper de to andre eierne, Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen, ut SS-Invest AS eierandel på 30,07 prosent. Turid Hatling Finne er daglig leder i selskapet, Torkil Marsdal Hanssen er senior kommunikasjonsrådgiver og styrets leder. Gjenkjøpsavtalen ble inngått før årsskiftet.

– Jeg er godt fornøyd med både avkastningen på investeringen og hvordan PKOM har bygget kapasitet og profesjonalitet på et strategisk svært viktig kompetanseområde for næringslivet. SS-Invest AS har full tillit til at de tidligere eierne videreutvikler de faglig sterke og strategiske tjenestene som moderne og utviklingsorienterte bedrifter er så avhengige av, sier daglig leder Harry Bøe i SS-Invest AS.

–  Den rettede emisjonen i 2017 ga PKOM nødvendig finansiell trygghet til å iverksette en ambisiøs utviklingsstrategi med mål om å gi regionen og næringslivet på Namdalskysten nærhet til profesjonell og strategisk kommunikasjonsrådgiving. I dag er det å beherske informasjonsstrømmene og utnytte dem strategisk, en suksessfaktor, sier Torkil Marsdal Hanssen.

Styrelederen er klar på at det finansielle bidraget fra SS-Invest AS har vært viktig.
– I tillegg å styrke PKOMs egenkapital, har SS-Invest AS bidratt til å utvide både kompetanse- og markedsnettverket vårt. Nå er vi klare for å videreutvikle våre tjenester på egne bein.

– Jeg er godt fornøyd med både avkastningen på investeringen og hvordan PKOM har bygget kapasitet og profesjonalitet på et strategisk svært viktig kompetanseområde for næringslivet. SS-Invest AS har full tillit til at de tidligere eierne videreutvikler de faglig sterke og strategiske tjenestene som moderne og utviklingsorienterte bedrifter er så avhengige av, sier daglig leder Harry Bøe i SS-Invest AS.