Kjøper seg opp i NTS ASA

SS-Invest AS har 17. desember 2018 kjøpt 76.971 aksjer i NTS ASA

SS-Invest AS har etter transaksjonen 563.687 aksjer, tilsvarende 0,77 prosent av aksjene i NTS ASA.

I tillegg kontrollerer SS-Invest AS 2.343.348 NTS-aksjer (3,22 prosent) gjennom det heleide datterselskapet Namsos Invest AS.