SS-Invest AS eneeier i Namsos Invest AS

NTS ASA LogoSom følge av kapitalnedesettelse i Namsos Invest AS, er SS-Invest AS fra 1. februar 2018 eneste eier i Namsos Invest AS, som nå eier aksjer i NTS ASA tilsvarende 3,22 prosent.

Før kapitalnedsettelsen eide selskapet 4 666 668 aksjer i NTS ASA. Aksjonærene som nå har trådt ut av Namsos Invest AS, har overtatt NTS-aksjer i forhold til sin eierbrøk i Namsos Invest AS.

  • Trønderbilene AS overtar 1 752 504 aksjer NTS ASA.
  • Rodo Invest AS overtar 570 816 aksjer i NTS ASA.

Etter dagens transaksjon eier Namsos Invest AS totalt 2 343 348 aksjer i børsnoterte NTS ASA. Dette tilsvarer 3,22 prosent av aksjene.