NTS Shipping kjøper fraktrederi

Sjøtransport Rotsund Holding AS selger 100 % av aksjene i kyst- og fôrfraktselskapet Sjøtransport Rotsund AS til NTS Shipping AS.

NTS Shipping AS overtar dermed fraktrederiet Sjøtransport Rotsund AS med fraktefartøyene MS Rubin og MS Safir og fraktavtalene som fartøyene går i.

SS-invest AS har gjennom vårt datterselskap Namsos Invest AS eierinteresser i NTS ASA. Se vår portefølje her.

NTS Shipping AS er heleid av NTS ASA, og er NTS-gruppens verktøy for vekst og utvikling innenfor fraktsegmentet. Selskapet har over tid vært på utkikk etter å styrke kapasiteten. I oktober 2017 kjøpte selskapet kjøl- og frysefartøyet MS Nordkinn. Nå utvides den samlede flåten med ytterligere to fraktefartøyer.

MS Rubin er bygget ved Crist SA, Gdansk i Polen i 2014. Båten har en lastekapasitet på ca. 2000 tonn og bransjens mest innovative logistikkløsninger. Den modulbaserte lasteløsningen gjør fartøyet i stand til å kombinere ulike typer fraktoppdrag. Lengde: 69,9 meter, bredde 15,3 meter.

MS Safir er bygget ved Vaagland Båtbyggeri AS i 1982, og senere ombygget flere ganger. Fartøyet er 55,94 meter langt, 12,06 meter bred og har en lastekapasitet på 1.175 BT.

Sjøtransport Rotsund AS eier også 33,42 % av aksjene i Halten AS, og står for daglig drift av MS Feed Balsfjord og MS Feed Tromsø. Sistnevnte fartøy har i likhet med Sjøtransport Rotsund AS sine egne fartøyer, fraktavtaler med fiskefôrprodusenten EWOS.