Samler unik, blå klynge i InnovArena

InnovArena skal bygges på Dampskipskaia i Rørvik, og vil etter planen stå ferdig første halvår 2019.

Andre kvartal 2019 står 70 kontorplasser klar til innflytting i InnovArena på dampskipskaia i Rørvik. Bygget vil romme en unik blå næringsklynge med klare ambisjoner om vekst.

Eiendomsselskapet InnovArena AS ble stiftet i oktober 2016 og har som formål om å utvikle kunnskapsbaserte innovasjonsarenaer for vekstkraftige bedrifter innen blå sektor. Initiativet kom fra SS-invest AS med en erkjennelsen om at kompetanse og innovasjonsevne er nøkkelfaktorer for framtidens vekst.

Sammen med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, har InnovArena AS siden jobbet for å samle den blå næringsklyngen rundt etablering av en aktiv regional rekrutterings-, kompetanse- og utviklingsarena på dampskipskaia i Rørvik. Målet er at en omlag 3.500 kvadratmeter stor innovasjonsarena skal stå ferdig til innflytting i 2. kvartal 2019.  InnovArenas overordnede mål er økt regional konkurransekraft.

Bredt eierskap

Fredag 26. januar 2018 ble det gjennomført en kapitalutvidelse i InnovArena AS, som nå har en innskutt egenkapital på 20 millioner kroner. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS er største eier (25%). Næringslivet står bak 75% av kapitalen:

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, 25 %
Rodo Invest AS, 13 %
Skipsinvest AS, 13 %
SalmoNor AS Visningssenter, 7,5 %
Ivan Ulsund Rederi AS, 7,5 %
NTS ASA, 7,5 %
Williksen Invest AS, 7,5 %
Dolmen Invest AS, 7,5 %
Grong Sparebank, 5 %
Moveo AS, 2,5 %
Odd Øie, 2,5 %
Val FoU AS, 1,5 %

Eierne representerer ulike deler av den regionale blå verdikjeden, og stiller seg bak det som kan være et av de viktigste tiltakene for å nå regionale mål om dobling av matproduksjonen og utvikling av 1000 nye jobber.

Styreleder Paul Ingvar Dekkerhus og daglig leder Renathe Nilsen foran lagerhallen som skal rives til fordel for 70-millionersbygget InnovArena AS på dampskipskaia i Rørvik.

InnovArenas styre

Styreleder             Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
Styremedlem        Eirik Ulsund, Ivan Ulsund Rederi AS
Styremedlem        Kristine Fagerland, Val FoU AS
Styremedlem        Bjørn Egil Sørensen, Salmonor AS Visningssenter
Styremedlem        Nils André Williksen, Williksen Invest AS

Renathe Nilsen er ansatt som daglig leder i selskapet.

 

 

 

 

 

InnovArena bygges på dampskipskaia, Rørvik – totalt ca 3.500 m2

 • 70 kontorplasser, samt møte/prosjektrom, felles kantine
 • Havnelager, lokaler for laboratorier mv.
 • Investering ca. 70 millioner kroner

Framdriftsplan

 • Riving av eksisterende lagerhall
 • Grunnboring og detaljprosjektering
 • Byggestart våren/tidligsommer 2018 – innflytting våren 2019

Klyngeutvikling starter nå

 • Både eiere og leietakere skal ha relevans i InnovArena-klyngen.
 • Leietakere må forplikte seg til å delta i klyngeaktiviteter.
 • I samarbeid med eiere/leietakere tilpasse samarbeidsmodell i klyngen.
 • Det er når leietakerne flytter inn, at det virkelige arbeidet starter

Innovasjonsstrategi

Samarbeid og samhandling i klyngen:

 • Identifisere og løse utfordringer som styrker klyngens konkurransekraft
 • Samarbeid om kunnskapsutvikling – internt og med relevante kunnskapsmiljøer
 • Rekruttering av personer og bedrifter
 • Styrke klyngens påvirkningskraft