Profesjonelle og effektive maskintjenester

Slik skal se ut når vi begynner å montere stål, melder Metall Bygg AS på Facebook. Arbeidene er utført av SS-invest AS.

Metall Bygg er spesialister på nærings- og lagerbygg, og en av Sørlandets ledende entreprenører på stålbygg. SS-invest AS har invitert spesialistene inn i flere spennende prosjekter, blant annet leverer de nå et nytt garasjeanlegg for oss på Sjånes.

– Vi er overbevist om at alle prosjekter får høyere kvalitet og kortere byggetid dersom aktørene samarbeider og legger til rette for hverandre. I tillegg reduseres risikoen for ulykker vesentlig. Bildet viser hvordan det skal se ut når vi begynner å montere stål, rapporterer selskapet på sine Facebook-sider.

Grunn- og terrengarbeidene er utført av oss. SS-invest AS har dyktige ansatte som utfører profesjonelle maskintjenester effektivt og ryddig. Vi leverer blant annet:

  • Grave- og grunnarbeider
  • Massetransport
  • Steinlegging
  • Landskapsforming

Kontakt Sigurd Arnø på 908 27 145 for befaring og tilbud.