Kjøper hele YN Terminal AS

Håvard Sandnes og Roy Vegard Hiller i Sandnes Transport og Terminal AS.

Sandnes Transport og Terminal AS kjøper alle aksjer i YN Terminal AS. Målet er å bygge opp en slagkraftig transport-merkevare på Namdalskysten.

Avtalen innebærer at Sandnes Transport og Terminal overtar Haugerøy Invest sin andel i YN Terminal AS. Førstnevnte kontrollerer dermed 100 prosent av YN-Terminalen.

– De to selskapene fusjonerer 1. januar 2018, bekrefter Roy Vegard Hiller, styreleder i Sandnes Transport og Terminal AS.

Det nye selskapet disponerer til sammen 6300 kvadratmeter lager og fire moderne kaianlegg i Rørvik og Ottersøy – på hver side av det travle Nærøysundet. «Nye» Sandnes Transport får 20 ansatte, mens bilparken består av 13 vogntog. I tillegg kommer innleid kapasitet.

Målsettingen er å bygge en totalleverandør av logistikkløsninger på land og på sjøen. Det nye selskapet viderefører alle samarbeidsavtaler med logistikkaktører på land og på sjøen, både i og utenfor egen region.