Namsos Invest AS

Våren 2012 gikk lokale investorer sammen og dannet Namsos Invest AS med ett mål for øye: De ville ha hånda på rattet i det tradisjonsrike transportselskapet NTS.

Investorgruppa kjøpte NTS-aksjer for over 14 millioner.