NTS tredoblet resultatet i Q3

NTS ASA la i dag fram sin rapport for 3. kvartal, med et driftsresultat som er mer enn tre ganger bedre enn i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene endte på 387,0 millioner koner, mot 131,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (før biomasse er endelig verdijustert) ble på 166,9 millioner kroner. Det er opp hele 112,8 millioner kroner fra 3. kvartal 2016 (kr 54,1 mill.). NTS ASAs perioderesultat før skatt er på 147,2 millioner kroner. Til sammenligning var perioderesultatet på 32,2 millioner på samme tid i fjor.

Økningen i EBITDA på kr 112,8 mill. i 3. kvartal skyldes i hovedsak godt resultat i Midt-Norsk Havbruk AS, men også at Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS har en god utvikling, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Ved utgangen av september hadde NTS ASA en totalbalanse 4,9 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen utgjør 2.086,6 millioner kroner av dette. Langsiktig gjeld (eksklusive utsatt skatt) utgjør 1.537,2 millioner kroner, mens kontanter og bankinnskudd utgjør drøyt 140 millioner kroner.

Midt-Norsk Havbruk AS har i tredje kvartal slaktet 3.717 tonn sløyd laks. Gjennomsnittlig EBIT pr. kg var kr 26,18 i perioden.