Renathe Nilsen ny daglig leder

Renathe Nilsen avløser Harry Bøe som daglig leder i investeringsselskapet SS-invest AS. Nilsen har fulgt selskapet siden 2007, og vil overta den løpende oppfølgingen av selskapets omfattende portefølje.

Renathe Nilsen overtar som daglig leder av SS-invest AS etter Harry Bøe.

Renathe Nilsen har vært tett på SS-invest AS siden 2007, og har inngående kjennskap til selskapets investeringer. Det siste halvannet året har Nilsen også vært ansatt i selskapet. Fra og med 21. august 2017 er Nilsen daglig leder i selskapet. Hun overtar etter Harry Bøe.

Naturlig og trygt

Harry Bøe har siden 1. september 2016 vært administrerende direktør i børsnoterte NTS ASA. I april ble det kjent at NTS ASA også overtar havbruksselskapet Midt-Norsk Havbruk AS. Økt arbeidsmengde og ansvar i NTS-gruppen gjør at han nå forlater sjefsstolen i SS-invest AS.

– Renathe Nilsen har gjennom det siste året har tatt stadig større ansvar for den løpende oppfølgingen av SS-invest AS sin portefølje. For styret er lederskiftet derfor naturlig. Vi er trygge på at selskapene som SS-invest AS har eierposter i, vil få god oppfølging, sier styreleder Håvard Selnes.

Om SS-invest AS

SS-invest AS eies likt av Norsk Fisketransport-gründerne Harry Bøe og Børge Lorentzen. Selskapet ble etablert i 2004, med Harry Bøe som daglig leder. Bjarne Sandnes var daglig leder en periode, før Bøe overtok lederstolen igjen i 2007.

SS-invest AS har eierskap i en rekke selskaper, og forvaltet ved årsskiftet verdier for om lag 220 millioner kroner. Selskapet har direkte eierskap i flere selskaper, som Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS og Strandgata Rørvik AS. Gjennom selskapene Skipsinvest AS, Namsos Invest AS, Sandnes Transport og Terminal AS og Trønder Holding AS, har SS-invest AS eierposisjoner i blant annet Torghatten ASA, NTS ASA, Moen Marin Group AS, InnovArena AS og YN Terminal AS.