Solid vekst i NTS-gruppen i 2016

Børsrapporten for 4. kvartal viser at NTS ASA økte omsetningen med 27,6 prosent i 2016. Driftsresultatet økte til 119,2 millioner kroner.

Styret i børsnoterte NTS ASA la 28. februar fram sin børsrapport for 4. kvartal 2016. Tallene dokumenterer betydelig vekst i konsernet.

Du kan laste ned hele rapporten her.

NTS-gruppens omsetning passerte i 2016 en halv milliard kroner. Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde 545,9 millioner kroner, mot 427,8 millioner foregående år. Driftsresultatet ble på 119,2 millioner kroner. Det er hele 60 prosent opp fra året før. Resultat før skatt endte i 2016 på 94,4 millioner korner, også det en betydelig forbedring fra 2015 (43,7 millioner kroner).

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økt forretningsomfang og lønnsomhet i Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS, samt gevinster ved salg av fartøyer, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA.

NTS ASA hadde ved utgangen av 2016 en bokført egenkapital på 438,9 millioner kroner. Konsernets totale balanse passerte 1,7 milliarder. I løpet av året økte konsernet sin egenkapitalandel fra 21,4 til 25,7 prosent.